به ایمپلنت با قطر کمتر از 3 میلیمتر مینی ایمپلنت Mini Implant گفته می شود.

مینی ایمپلنت

مینی ایمپلنت

مینی ایمپلنت برای موارد موقتی

استفاده از مینی ایمپلنت برای 6 ماه تا یکسال زمانیکه جراحی Full Mouth ایمپلنت انجام می شود ممکن است که لازم باشد برای شش ماه پروتز موقت دندان به بیمار داده شود ، در این صورت می توان از دو یا سه مینی ایمپلنت استفاده شود تا یک دست دندان موقت برای بیمار ساخته شود.

زمانیکه ایمپلنتهای اصلی به بهره برداری میرسند مینی ایمپلنت ها حذف می شوند.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...