تعرفه خدمات دندانپزشکی

قیمت های فوق تا تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۹ بروز شده اند:

 • جرم گیری۴۵۰,۰۰۰
 • کامپوزیت آلمانى
 • ۸۰۰۰۰۰۰ تا ۱,۲۰۰,۰۰۰
 • بلیچینگ آفیس ۲,۰۰۰,۰۰۰
 • بلیچینگ هوم ۲,۰۰۰,۰۰۰
 • لمینت ۲,۵۰۰,۰۰۰
 • روکش فلزچینی ۱,۶۰۰,۰۰۰
 • روکش تمام چینی (یا زیرکونیا) ۲,۲۰۰,۰۰۰
 •  ترمیمی کامپوزیت ۱ سطحی ۶۰۰,۰۰۰
 • ترمیمی کامپوزیت ۲ سطحی ۷۰۰,۰۰۰
 • ترمیمی کامپوزیت ۳سطح۸۰۰,۰۰۰
 • بیلداپ کامپوزیت ۹۰۰,۰۰۰
 • آمالگام ۱ سطحی ۳۵۰,۰۰۰
 • آمالگام ۲ سطحی ۴۵۰,۰۰۰
 • آمالگام ۳ سطحی ۵۰۰,۰۰۰
 • بیلداپ آمالگام ۷۰۰,۰۰۰
 • پین بیلداپ ۵۰۰۰۰۰
 • بیلداپ فایبر ۵۵۰۰۰۰
 • برش بریج ۱۰۰۰۰۰
 • پست ریختگی ۹۰۰,۰۰۰
 • خارج کردن پین ۱۰۰۰۰۰
 • هزینه ایمپلنت دندان ۴,۳۰۰,۰۰۰ /۵,۵۰۰,۰۰۰/۸,۵۰۰,۰۰۰
 • هزینه جراحی اکسپوز ۱,۵۰۰,۰۰۰
 • جراحی فرنکتومی ۱,۲۰۰,۰۰۰
 • جراحی دندان عقل ۹۰۰,۰۰۰تا ۱,۵۰۰,۰۰۰
 • پودر استخوان ۱,۵۰۰,۰۰۰
 • کشیدن دندان۶۰۰,۰۰۰
 • جراحی افزایش طول تاج دندان ۹۰۰,۰۰۰
 • جراحی زیبایی لیفت لثه بدون برداشت استخوان ۳ تا ۴,۰۰۰,۰۰۰
 • جراحى زیبایى لیفت لثه همراه با برداشت استخوان ۴ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰
 • جراحی فلپ ۱/۴ ۱,۵۰۰,۰۰۰
 • پیوند لثه ۳,۰۰۰,۰۰۰
 • تک کانال ۵۰۰,۰۰۰
 • ۲ کانال ۷۰۰,۰۰۰
 • دندان ۳کانال ۹۰۰,۰۰۰
 • دندان ۴کانال ۱,۰۰۰,۰۰۰
 • هزینه عصب کشی تخصصی و عصب کشی مجدد
 • تک کانال ۸۰۰,۰۰۰
 • ۲ کانال ۹۰۰,۰۰۰
 • دندان ۳کانال ۱,۰۰۰,۰۰۰
مشاوره سریع در واتس اپ